Skip to main content

Gratis webinar om SEQF

Bli med på webinar for å lære mer om hvordan SEQF kan hjelpe din organisasjon med kvalitetsutvikling. Kvalitetsarbeid er ikke bare å fikse feil - det handler om å skape en kultur for forbedring og innovasjon.
 
Å bruke SEQF-modellen kan gi bedrifter en rekke fordeler, for eksempel:
    • Bedre forståelse av styrker og svakheter i SE-arbeidet: SEQF-modellen gir en strukturert måte å evaluere aktivitetene, slik at dere lettere kan identifisere områder for organisasjonsutvikling og forbedring.
    • Styrket strategisk planlegging: Ved å bruke SEQF-modellen kan dere utvikle en klarere strategisk plan som er forankret i organisasjonens visjon og verdier.
    • Bedre resultater: Oppmerksomhet på kontinuerlig forbedring øker mulighetene for høyere kvalitet på bedriftens produkter og tjenester. Det kan også gi økt effektivitet og produktivitet på SE-arbeidet.