Skip to main content

Om Supported Employment Norge

Supported Employment Norge (SENO) er en uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme og utvikle fagområdet Supported Employment i Norge og internasjonalt. SENO er en interesseorganisasjon for alle som jobber med arbeidsinkludering i sitt daglige arbeid.

I organisasjonens vedtekter fastslås det at SENO skal være et forum for en bedre og bredere faglig plattform for Supported Employment. Organisasjonen fungerer som høringsinstans og deltar i relevante debatter innenfor fagområdet arbeidsinkludering.

SENO samarbeider med andre relevante organisasjoner for å fremme formålet, og deltar i internasjonalt arbeid gjennom ASEE.

EUSE-logoAssociation for supported employment Europe

SENO er medlem i ASEE som er en europeisk organisasjon med det samme formålet som SENO. ASEE består av 18 medlemsland, og SENO har to representanter i styret. SENO hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av femtrinnsprosessen i SE i samarbeid med ASEE. Annethvert år arrangeres det en internasjonal konferanse i regi av ASEE (tidligere EUSE). 

Historikk

Som følge av et økt fokus på arbeidsinkludering gjennom “Place then Train” i Norge, ble det behov for å videreutvikle metoder innen arbeidsinkludering. Tidligere Forum for arbeid med bistand (FAB) tok navnet SENO på årsmøtet i 2012, og spisset formålsparagrafen mot SE.

FAB ble stiftet 15. juni 1995 som et faglig forum for AB-tilretteleggere. Parallelt ble organisasjonen Norsk Forening for Supported Employment (NFSE) dannet. FAB hadde den gang som mål å utvikle tiltaket Arbeid med bistand, mens NFSE fokuserte på metodikken Supported Employment. NFSE ble medlem i ASEE (EUSE). På landsmøtet i 2004 ble FAB sammenslått med NFSE. Den nye organisasjonen valgte å videreføre navnet Forum for Arbeid med Bistand, og FAB fortsatte medlemskapet i ASEE (EUSE).