Supported Employment Kvalitetsverktøy (SEQF)

Introduksjon

Hovedformålet med SEQF er å utvikle kvalitet på SE- tjenester.

Vi trenger kvalitetsutvikling for å:

  • gi bedre tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere

  • vite hvor effektive SE-tjenestene er

  • utvikle og opprettholde effektive tjenester

  • for å ivareta samfunnsoppdraget om flere i jobb

Ledelse

For å oppnå bedre SE-tjenester er det viktig at alle ansatte i SE-virksomheten blir involvert i kvalitetsutviklingen. For å lykkes er det imidlertid viktig at ledelsen har et klart eierskap til både prinsipper, metodikk og kvalitet i SE. Arbeidet med kvalitetsutvikling må være forankret hos lederne. Ledelsens engasjement i kvalitetsutviklingsarbeidet er dermed et av de viktigste kriteriene for å lykkes i arbeidet. Dette uttrykkes på følgende måte i SEQF:

“Supported Employment-organisasjoner har ledere som støtter opp under verdiene og prinsippene i SE. De fremstår som rollemodeller, de inspirerer og sørger for at SE-organisasjonen lykkes over tid."

SEQF består av tre deler:

  1. Et egenevalueringsverktøy

  2. Et vekst- og utviklingsverktøy

  3. Et opplæringsprogram

Her kan du laste ned SEQF

Du kan også kontakte oss dersom du har spørsmål om SEQF og hva vi kan hjelpe deg med