Skip to main content

Prosjekter

EmbeddedImage 1
Partnerskap for fagutvikling
 

SENO er blitt partner i et europeisk program som heter Erasmus +. Den belgiske foreningen for SE er prosjektkoordinator. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) er «associate partner» sammen med SENO i Norge. Hensikten med partnerskapet er å utvikle kvalitetskriterier for SE. Prosjektet er treårig. SENO vil holde medlemmene løpende orientert om utviklingen i prosjektet. Oppstart er høsten 2015.

Søknaden som beskriver prosjektet finner du her.

SEQF-prosjektet er nå avsluttet. Prosjektet har resultert i to verktøy: Et egenevalueringsverktøy og et vekst- og utviklingsverktøy. Totalt utgjør dette to dokumenter – en teoretisk del (en kortversjon) og en praktisk del.

Du kan lese mer om prosjektet her