Supported Employment Norge er en interesseorganisasjon for de som jobber med arbeidsinkludering.

Den 14. Europeiske Supported Employment-konferansen

Det går fort til 2022 og planleggingen av konferansen er i full gang. Vi har nå lansert hjemmesiden der det vil komme oppdateringer og informasjon om konferansen fremover. Gå inn og registrer deg så du får de seneste oppdateringene.

www.euse2022.org

Supported Employment Norge

Supported Employment Norge (SENO) er en uavhengig interesseorganisasjon for Supported Employment (SE). Både enkeltpersoner og SE-organisasjoner kan være medlem i SENO. SE-organisasjoner er virksomheter som tilbyr SE-metodikk som hele eller del av sitt arbeidsfelt. Forskere, fagpersoner og andre som er interessert i å utvikle SE, kan også være medlem. SE-metodikk omfatter både femtrinnsprosessen, Individuell jobbstøtte (IPS) og Customized Employment (CE).

SENOs formål er todelt. For det første skal vi utvikle og spre kunnskap om SE. Deretter skal vi kvalitetssikre SE som tankesett og faglig tilnærming i arbeidsinkludering. Dette skal gjøres gjennom kvalitetsverktøyet Supported Employment Quality Framework (SEQF).

SENO samarbeider med andre relevante organisasjoner for å fremme formålet, og deltar i internasjonalt arbeid gjennom EUSE.


Logoen til SEQF

SEQF er et kvalitetsrammeverk for organisasjoner som har SE som grunnleggende tankesett og faglig tilnærming. Slik kan du jobbe med SE og kvalitetsutvikling.

I tillegg til å være med på spennende fagutvikling får du som medlem tilgang til et nasjonalt og internasjonalt fagnettverk. Del dine erfaringer og kompetanse og vær med å påvirke videre utvikling av SE.

Vi samarbeider med ledende fagmiljøer i Norge og internasjonalt om å utvikle kurs. Våre kursholdere hjelper deg som ønsker å lære og videreutvikle kompetanse innen Supported Employment

Oppslagsverk i Supported Employment i hendig format.

Bestill her

Våre kurs

Våre kurs bygger på forskningsbasert kunnskap om «Place – train – maintain» i arbeidsinkludering og den metodiske tilnærmingen i Supported Employment.

Vi kan levere 1 dags-kurs og kurs som går over flere dager. Kursene våre består av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Det forutsettes aktiv deltakelse fra kursdeltakerne, både i samlingene og eventuelle mellomperioder.

Kursene kan tilpasses deres behov, og kan blant annet inneholde:

  • Perspektiv og prinsipper i SE – grunnlaget

  • Discovery og karriereplanlegging

  • Kontaktetablering med arbeidsgiver og planlegging av jobbstøtte

  • Gjennomføre jobbstøtte på arbeidsplass

  • Erfaringsutveksling og planlegge veien videre i egen virksomhet