Skip to main content

Velkommen til årsmøte i Supported Employment Norge, SENO, 7. mars 2024. Møtet gjennomføres digitalt. Se årsmeldingen for SENO under.