Kurs i SE

Vi samarbeider med ledende fagmiljøer i Norge og internasjonalt om å utvikle kurs. Våre kursholdere hjelper deg som ønsker å lære og videreutvikle kompetanse innen Supported Employment

Våre kurs bygger på forskningsbasert kunnskap om «Place – train – maintain» i arbeidsinkludering og den metodiske tilnærmingen i Supported Employment.

Vi kan levere 1 dags-kurs og kurs som går over flere dager. Kursene våre består av forelesninger, refleksjoner, øvelser og gruppearbeid. Det forutsettes aktiv deltakelse fra kursdeltakerne, både i samlingene og eventuelle mellomperioder.

Kursene kan tilpasses deres behov, og kan blant annet inneholde:

- Perspektiv og prinsipper i SE – grunnlaget

- Discovery og karriereplanlegging

- Kontaktetablering med arbeidsgiver og planlegging av jobbstøtte

- Gjennomføre jobbstøtte på arbeidsplass

- Erfaringsutveksling og planlegge veien videre i egen virksomhet

Kontakt oss