SENO var delaktig i utarbeidelsen av denne Verktøykassen.

Mange har etterspurt et oppslagsverk om SE og vi har derfor valgt å trykke opp verktøykassa i størrelse A5 , som du nå kan kjøpe for 150 kr + porto og ekspedisjon kr 50

Boka består av “Dette mener EUSE”-artikler og “Hvordan-guider” og ble utviklet for å øke kunnskaper og ferdigheter blant fagpersoner som jobber med å levere SE-tiltak over Europa.

Målgruppen er for alle som jobber med SE og trenger et praktisk oppslagsverk for femtrinnsprosessen i Supported Employment.


  1. Innlede kontakt og samarbeidsavtale med aktuell person

  2. Yrkeskartlegging og karrierekartlegging

  3. Finne en passende jobb – jobbmatch

  4. Samarbeid med arbeidsgivere

  5. Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen