HVA FÅR DU SOM MEDLEM I SENO?

I tillegg til å være med på spennende fagutvikling får du som medlem tilgang til et nasjonalt og internasjonalt fagnettverk. Gjennom SENO deler du egne erfaringer og kompetanse og kan være med å påvirke videre utvikling av SE. På sosiale medier kan du delta i faglige diskusjoner og få informasjon. https://www.facebook.com/SENOforum/

Supported Employment Norge (SENO) er en faglig interesseorganisasjon med formål å fremme og utvikle kunnskapsbasert Supported Employment i Norge og internasjonalt.

Den metodiske tilnærmingen illustreres i en Femtrinnsprosess (EUSE 2010):

  1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale med arbeidssøker

  2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging

  3. Finne en passende jobb – jobbmatch

  4. Samarbeid med arbeidsgivere for å utvikle og vedlikeholde jobber

  5. Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen

SENO jobber for å utvikle inkluderingskompetanse som eget fagfelt, hvor relasjonen mellom arbeidsgiver og medarbeider etableres og/eller utvikles (Frøyland og Spjelkavik (red.) 2014).

SENO er medlem i EUSE (European Union of Supported Employment http://www.euse.org) som er en europeisk organisasjon med det samme formålet som SENO. EUSE består av 18 medlemsland, og SENO har to representanter i styret. SENO hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av femtrinnsprosessen i SE i samarbeid med EUSE. Annethvert år arrangeres det en internasjonal konferanse i regi av EUSE.

SENO er en viktig aktør i Nettverk for Arbeidsinkludering som blant annet arrangerer den årlige INKO­konferansen www.inkluderingskompetanse.no.

SENO samarbeider med organisasjoner for å fremme formålet, og deltar i internasjonalt arbeid gjennom EUSE. Vi tilbyr også kurs og sertfiseringer i Supported Employment Quality Framework (SEQF). SEQF er et kvalitetssikringssystem basert på femtrinnsprosessen og gjør organsisasjonen i stand til å jobbe med vekst og utvikling av SE.